ZDARMA vám uděláme tržní odhad vaší nemovitosti

Zadejte níže vaše telefonní číslo nebo váš e-mail a my vás budeme v nejbližším možném čase kontaktovat.

Vaše data držíme v bezpečí ochrana osobních údajů

ZDARMA tržní odhad nemovitosti

Nejnovější zprávy z realitního trhu ve spolupráci s realitymorava.cz


Za jakých podmínek je možné v bytì podnikat

V pocovidové dobì zaèala být naprosto bìžná práce z domova. Nìco jiného však je, pokud z domova pracuje zamìstnanec na základì povolení – èi povìøení zamìstnavatele, a nìco jiného, pokud z domova pracuje OSVÈ. Tam to nebude vždy možné a nebo bude muset splnit další zákonné požadavky. ...
Celý článek


Vláda zahájila program dostupného bydlení

Krátce po vzniku regionálních center SFPI pro podporu investic do nájemního bydlení následují další vládní kroky na podporu bydlení. 27. kvìtna 2024 zahájila vláda program dostupného bydlení a pøedstavila konkrétní parametry podpory výstavby cenovì dostupného nájemního bydlení v ÈR. ...
Celý článek


Chcete vìtší byt? Vhodné øešení mùže nabídnout nevyužívaná pùda

V mnoha èinžovních domech jsou ještì nevyužité pùdy, které lze pøestavìt na byty. Nebo je spojit s bytem stávajícím. Postup pøi spojení se stávajícím bytem je trochu jiný, než postup pøi spojení dvou vedle sebe ležících bytù. Je to pøedevším proto, že se jedná o nebytový prostor, a také jde o jeho dosavadní vlastnictví. ...
Celý článek


Jakým zpùsobem øešit cohousingové bydlení

O cohousingu jsme již nìkolikrát psali. A i když bude zøejmì vždy pouze doplòkovým segmentem bydlení, je tøeba také vìdìt, jak jej právnì ošetøit. Jedná se totiž ve vìtšinì pøípadù o spoluvlastnictví urèitých movitých vìcí, a pøedevším nemovitosti. Cohousingové bydlení vzniklo v Dánsku již v roce 1972 a postupně se tato myšlenka rozšířila takřka do celého světa. V České republice existuje několik takových projektů, ale nejsou nijak výrazné, a ani se v poslední době zvlášť nerozvíjejí. Výraznějším projektem jsou Sdílené domy. Nicméně sdílené bydlení může být vhodnou alternativou pro některé skupiny obyvatel. ...
Celý článek


Kotle I. a II. emisní třídy letos definitivně končí

Už jen čtvrt roku zbývá majitelům starých kotlů na pevná paliva. Od 1. září letošního roku bude zakázáno provozovat v domácnostech kotle, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Již od 1. 9. 2022 platí tento zákaz pro zdroje umístěné v ostatních objektech. Původně byl tento termín i pro domácnosti, avšak lhůta byla o dva roky prodloužena. Letos však kotlům I. a II. třídy definitivně odzvonilo. ...
Celý článek


Náklady na bydlení zatěžují mladé Čechy téměř nejvíce z celé Evropy

Z posledního průzkumu společnosti Deloitte Gen Z and Millennials 2024, věnovaného ekonomické a sociální situaci generace Z a mileniálů, vyplývá, že většinu z nich stále sužuje finanční nejistota. To se odráží i v jejich možnostech týkajících se vlastního bydlení. ...
Celý článek


Institucionální smlouvy při pronájmu prostor v administrativním či obchodním centru mají svá specifika

Pokud si hodláte pronajmout v soukromém činžáku dvě tři kanceláře nebo prostor pro malý obchůdek či provozovnu, bude uzavření standardní nájemní smlouvy otázkou několika dnů. Stačí realitní kancelář s dobrým servisem, eventuálně vlastní právník, a za pár dnů je možné se stěhovat. Pokud však půjdete z malé provozovny do větší, například do velké administrativní budovy, bude vyjednávání o pronájmu delší a složitější. ...
Celý článek


Čeho si všímat při koupi bytu ve starém domě

Starých činžovních domů, které nabízejí byty v osobním vlastnictví, není málo. Ne všechny prošly rekonstrukcí, a tak vybrat si byt v takovém domě znamená počítat také s obdobím prachu, hluku, natahováním nových rozvodů. Toto období však může vystřídat bydlení na míru, které se neokouká. ...
Celý článekAkční nabídka nemovitostí