ZDARMA vám uděláme tržní odhad vaší nemovitosti

Zadejte níže vaše telefonní číslo nebo váš e-mail a my vás budeme v nejbližším možném čase kontaktovat.

Vaše data držíme v bezpečí ochrana osobních údajů

ZDARMA tržní odhad nemovitosti

Chcete prodat nemovitost?


Při plánování prodeje nemovitosti je potřeba si uvědomit, že pro spoustu z vás je to největší finanční transakce v životě. A k jako takové je potřeba k ní přistoupit.
Zdaleka ne každý je zběhlý v obchodních a právních náležitostech, které se s prodejem nemovitosti pojí. Velmi pečlivě proto zvažte, zda-li se do prodeje chcete pustit sami nebo se obrátíte na odborníky v oboru. Odborník zvolí správný způsob marketingu, zjistí optimální cenu, která je pro výhodný a rychlý prodej zcela zásadní, zajistí všechny potřebné smlouvy a jejich uzavření časově naváže a následně ošetří výplatu kupní ceny a veškerou další nezbytnou administraci, která se k prodeji váže.

Pokud přemýšlíte, že se do prodeje pustíte sami, tak si zkuste odpovědět na tyto otázky:

 • máte k dispozici list vlastnictví své nemovitosti a víte, co které zápisy na něm znamenají?
 • máte k dispozici katastrální snímek své nemovitosti?
 • máte ke svému domu, pozemku, zajištěn přístup?
 • máte ke svému domu, pozemku, zajištěna věcná břemena vedení přípojek?
 • vázne na vaši nemovitosti zástavní právo?
 • vázne na vaši nemovitosti věcné břemeno, služebnost?
 • vázne na vaši nemovitosti exekuce?
 • vázne na vaši nemovitosti předkupní právo třetí osoby?
 • víte, kdy jste povinni mít PENB a kdo vám jej vyhotoví?
 • znáte cenovou relaci obdobných nemovitostí nabízených k prodeji ve vaší lokalitě?
 • znáte skutečnou cenovou relaci prodaných nemovitostí ve vaší lokalitě?
 • znáte reálnou prodejní cenu vaši nemovitosti?
 • víte, jakým způsobem oslovíte co největší počet potencionálních kupců?
 • víte, kolik vás bude stát inzerce?
 • víte, jak připravit nemovitost k prodeji?
 • máte připravenu rezervační smlouvu pro případ, že by se vám kupce skutečně podařilo najít?
 • víte, kam a v jaké výši bude složen rezervační poplatek?
 • víte, kdo vám připraví smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu a návrh na vklad?
 • víte, kde uložíte kupní cenu do úschovy a kdy a jak vám bude vyplacena?
 • víte, jak zajistit, aby vlastnické právo nebylo převedeno dříve, než bude zaplacena kupní cena?
 • víte, kdy a na základě jakých skutečností dojde k předání nemovitosti?
 • víte, kdo zaplatí poplatky za smlouvy, úschovu?
 • víte, jak a kdy převést smlouvy s dodavateli energií na kupujícího?